หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมี
ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า