นโยบายการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการรักษาและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีในระบบให้นานที่สุด  ผ่านการย้อนกลับคืนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามหลัก 7Rs ประกอบด้วย Replacement ,Reduce, Reuse ,Recycle ,Repair, Recovery และ Remanufacture เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวัฏจักรทางเทคนิคTechnical Cycle” ในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้น้อยที่สุดและปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด โดยใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 1. ส่งเสริมระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจในการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
 2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในองค์กร กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ในการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุดและปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด
 3. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน
 4. ยกระดับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตคาร์บอนต่ำจากวัสดุเหลือใช้หรือพลังงานหมุนเวียนในการยกระดับองค์กรไปสู่การฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ (Waste to Value) ตามหลัก 7Rs
 5. ยกระดับการจัดซื้อที่ยั่งยืนในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจตามมาตรฐานการจัดซื้อที่คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องส่วนผสมรีไซเคิล
 7. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทภายในและบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อกำหนดของลูกค้า ระเบียบข้อบังคับในการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
 8. ส่งเสริม สื่อสาร และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมในการนำระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ในงานประจำเป็นวัฒนธรรมองค์กรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป    

ประกาศ ณ วันที่  01  มีนาคม 2566

(นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์)

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า