สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

“จากวิกฤตนำไปสู่การปรับตัวเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน”

ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในรอบปีที่ผ่านมาการพลิกวิกฤตสู่โอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่ฟื้นตัวหลังโควิด เงินบาทที่อ่อนค่าช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับคู่แข่งขันรายสำคัญประทศจีนมีข้อจำกัดด้านพลังงานและค่าเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อรายได้ 2,167.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.70 และกำไรสุทธิ 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 899.9 จากปี พ.ศ.2563 ตามลำดับ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการปรับตัวรับมือกับปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤติ (Climate Emergency) นำไปสู่การแสดงความมุ่งมั่นประกาศเป้าหมายจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2583 ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ ร้อยละ 65 ตามฐานวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative) ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่ออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดในการก้าวไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตามเป้าหมายหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7, SDG 9, SDG 12 และ SDG 13 เป้าหมายรองในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4, SDG 6, SDG 8 และ SDG 17

ภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1, 2 และ 3) ลดลงร้อยละ 35.37 จากปีฐาน 2559 สำหรับการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ตามวิธีการ Emission Economic Intensity เท่ากับ 1.568 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยการผลิต (EQ) ลดลงร้อยละ 19.77 จากปีฐาน 2559 นำไปสู่การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาระหว่างผลประโยชน์ของธุรกิจ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลไม่ใช่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน“การทำกำไรสูงสุด” หรือ Maximize profit แต่เป็น Optimize Profit หรือ “การทำกำไรที่เหมาะสม” ในระยะยาวเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้ห่วงโซ่ธุรกิจของเราเกิดการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับโดดเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น “The Prime Minister Industry Award” ประจำปี 2564 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการทวนสอบและได้รับการรับรองการบริหารจัดการของเสียที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero

Waste to Landfill) ตามแนวทางสากลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่แนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในการยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และประยุกต์ใช้กลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments: CPIs) เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาตลอด 29 ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพของคนในสังคมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืน

 

 

…………………………………

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า