ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการ กรุณาอ่านรายละเอียดในแต่ละตำแหน่งงาน

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ : recruit@fpiautoparts.com

ช่างซ่อมแม่พิมพ์

ส่วน  ซ่อมแม่พิมพ์  แผนก  แม่พิมพ์   ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ซ่อมแม่พิมพ์
 2. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของบริษัท และตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ซ่อมแม่พิมพ์เก่าที่ชำรุดจากกระบวนการผลิต
 2. บำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 3. รับผิดชอบทำความสะอาดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการด้านการซ่อมและสร้างแม่พิมพ์  อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องจักรประเภทกลึง ไส กัด มิลลิ่ง EDM ฯลฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ช่างสร้างแม่พิมพ์

ส่วน สร้างแม่พิมพ์  แผนก  แม่พิมพ์   ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. สร้างแม่พิมพ์
 2. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของบริษัท และตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. สร้างแม่พิมพ์ใหม่ให้เสร็จทันตามกำหนด
 2. ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 3. รับผิดชอบทำความสะอาดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการด้านการซ่อมและสร้างแม่พิมพ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ช่าง CNC

แผนก  CNC   ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. CNC แม่พิมพ์
 2. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของบริษัท และตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. CNC แม่พิมพ์ใหม่
 2. จัดเตรียมเครื่องมือในการขึ้นกัดCNCแม่พิมพ์ และอื่นๆ
 3. ช่วยเหลืองานสร้างแม่พิมพ์
 4. ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 5. ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุง
 6. ช่วยเหลืองานสร้างและซ่อมจิ๊ก
 7. รับผิดชอบทำความสะอาดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้เครื่อง CNC ได้
 • ระดับการศึกษา ปวส.ช่างกลโรงงาน (แม่พิมพ์พลาสติก,เทคนิคการผลิต) ขึ้นไป
 • มีประสบการด้าน CNC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

พนักงานจัดเตรียมแม่พิมพ์

แผนก จัดเตรียมแม่พิมพ์   ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. บำรุงรักษาแม่พิมพ์
 2. จัดเตรียมแม่พิมพ์
 3. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทและตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. จัดเตรียมและติดตั้งแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิต
 2. นำแม่พิมพ์ลง และบำรุงรักษาขั้นต้น
 3. ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 4. รับแม่พิมพ์ที่มาจากต่างประเทศ , สั่งทำจากภายนอก ขนย้ายและจัดเก็บ
 5. รับผิดชอบความสะอาดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ช่างเทคนิค

แผนก  ซ่อมบำรุง

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 2. PREVENTIVE / BREAK DOWN MAINTENANCE
 3. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทและตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบเครื่องจักรตาม LINE ผลิต รายงานผล , แก้ไข
 2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักร
 3. ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และตามเวลาที่กำหนดและเหมาะสม
 4. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์หลังการเกิดเหตุตามใบแจ้งซ่อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 5. รับเครื่องจักรหลังจากส่งซ่อม ส่งคืนเจ้าของงาน
 6. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่เครื่องจักร ที่ชำรุดตามกาลเวลา ขออนุมัติซื้อเพื่อทดแทน
 7. ออกแบบสร้างอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 8. ให้คำแนะนำ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่ผู้ใช้สามารถทำเองได้โดยปลอดภัย
 9. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

ช่างเทคนิคแผนกฉีด

 • มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกดี
 • ระดับการศึกษา ปวช- ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง (อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกลไฟฟ้า,ช่างยนต์)
 • ไม่จำกัดประสบการณ์
 • สามารถใช้งาน , ออกแบบวงจร  PLC. และ CONTROL ได้
 • มีความรู้ด้านไฮดรอลิกและแมกเนติก
 • มีความชำนาญทางด้านแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน

ช่างเทคนิคแผนกชุบ

 • มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกดี
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง ( เครื่องกลไฟฟ้า,ช่างยนต์)
 • ไม่จำกัดประสบการณ์
 • สามารถใช้งาน , ออกแบบวงจร  PLC. และ CONTROL ได้
 • มีความชำนาญทางด้านแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้เรื่อง Boiler และการใช้งาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน

ช่างเทคนิค FACILITY

 • มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกดี
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง (สาขาช่างกลโรงงาน)
 • ไม่จำกัดประสบการณ์       
 • มีความชำนาญทางด้านแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ช่างปรับ ฉีด

แผนก  ฉีด   ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ควบคุมดูแลการผลิตงานตามมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 2. ควบคุมดูแลความสะอาดของเครื่องจักรและแผนก
 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในกะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 4. ดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและของแผนก
 5. ให้ความร่วมมือจัดทำกิจกรรม CSR,QCC,TPM และโครงการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 6. ดูแล 5 ส และ Safety ในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ทางหัวหน้างานหรือผู้จัดการมอบหมายให้
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ควบคุมการปรับ Set Up เครื่องฉีด ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตภายในกะ ที่รับผิดชอบ
 2. ปรับ Set Up แม่พิมพ์ที่เข้ามาทดสอบใหม่
 3. จดบันทึก Condition ลงในแบบฟอร์ม และบันทึกการตรวจสอบประจำวัน
 4. ทำการสุ่มตรวจสอบคุณภาพงานการผลิตทุกเครื่องที่รับผิดชอบทุกๆชั่วโมง
 5. ทำรายงานการผลิตภายใน กะ ที่รับผิดชอบ
 6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำเครื่องปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนการผลิตหรื่อไม่
 7. ควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณที่ทำงานหรือบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
 8. ควบคุมดูแลตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้
 9. ปรับปรุงการทำงานในกะ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 10. ติดต่อประสานงานกับทีม Process Engineer เพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิต
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 12. ให้ความร่วมมือจัดทำกิจกรรม CSR,QCC,TPM และโครงการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 13. อบรมและสอนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 14. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททุกกรณี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา มัธยมต้น หรือสูงกว่า
 • ประสบการด้านงานฉีดพลาสติก 3-5 ปี ขึ้นไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

พนักงานแผนก JIG

แผนก  JIG   ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. สร้างและซ่อม JIG ชุบงาน & JIG พ่นสี
 2. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของบริษัท และตอบสนองนโยบายของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. สร้าง JIG ใหม่ให้เสร็จทันตามกำหนด
 2. ซ่อม JIG เก่าที่ชำรุดจากกระบวนการผลิต
 3. รับผิดชอบทำความสะอาดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ธุรการฝ่ายผลิต (ชุบ)

แผนก  ชุบ   ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. จัดทำรายงานประจำวันแผนกชุบ ส่งงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามใบสั่งผลิต M/O จัดส่งงานผลิตประจำวัน FLOW IN-OUT ตามใบสั่งผลิต M/O
 2. ส่งงานผลิตแผนกชุบประจำวัน
 3. ติดต่อประสานงานภายในแผนกที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. จัดทำรายงานประจำวันแผนกชุบ ส่งงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามใบสั่งผลิต M/O แผนกชุบ
 2. จัดส่งงานผลิตประจำวัน FLOW IN-OUT ตามใบสั่งผลิต M/O
 3. ส่งงานผลิตแผนกชุบ ประจำวัน
 4. ลงบันทึกยอดการผลิต ประจำวัน จัดทำการเบิกวัตถุดิบ และคืนวัตถุดิบกรณีงานไม่ได้ขึ้นชุบ
 5. จัดเก็บ จัดส่งงานเสียเข้าคลัง และจัดส่งงานผลิตทั้งหมดให้ตรงกับ MO
 6. จัดทำใบปิด JOB แผนกชุบและสรุปประจำสัปดาห์
 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 8. ร่วมกิจกรรม QCC CSR 5ส. และอื่นๆ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6, ป.ว.ช. พาณิชย์กรรมหรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต อย่างต่ำ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิคลักษณะคล่องตัว
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานได้

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-076-9993 (คุณศรายุทธ)
ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ : recruit@fpiautoparts.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

พนักงานแผนก ASSEMBLY

แผนก  ASSEMBLY   ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ผลิตงานตามมาตรฐานที่กำหนดและแผนที่วางไว้ตาม Manufacturing Order M/O
 2. ดูแลความสะอาดของเครื่องมือและเครื่องจักร
 3. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของแผนกและของบริษัท

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
 2. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ทำการผลิตแต่ละวัน
 3. รักษาสภาพและความสะอาดของบริเวณที่ทำงานและภายในแผนก
 4. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน
 5. ปรับปรุงการทำงานในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 7. ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททุกกรณี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา มัธยมต้น หรือ เทียบเท่า
 • ประสบการณ์ ที่เคยผ่านงานจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานขับรถส่งสินค้า

แผนก  จัดส่ง   ฝ่าย  Logistics

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ขับรถส่งสินค้า
 2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการขนส่ง
 3. ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้ตรงตาม ORDER
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปังคับบัญชา

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ขับรถส่งสินค้า
 2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการขนส่ง
 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 4. ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้ตรงตาม ORDER
 5. เคลื่อนย้ายสินค้า และจัดเรียงสินค้าขึ้น-ลงรถ
 6. ตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนสินค้าส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการเบิกสินค้า
 7. ตรวจสอบเอกสารก่อนและหลังการส่งมอบให้กับลูกค้า
 8. ส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 9. รายงานปัญหาระหว่างการส่งมอบให้กับผู้ปังคับบัญชา
 10. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายของบริษัททุก ๆ กรณี
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่ให้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษามัธยมตอนต้น หรือสูงกว่า
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือใบขับขี่ประเภทที่ 2
 • มีความรู้ ความชำนาญเส้นทางในการส่งของ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า