โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
[ninja_charts id=”2″]

  รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
1 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ 1,040,885,050 72.97
  นายสมพล        ธนาดำรงศักดิ์ 415,616,844 27.47
  น.ส.อัจฉรา       ธนาดำรงศักดิ์ 146,684,600 9.69
  นายยรรยงค์ชัย  ธนาดำรงศักดิ์ 108,460,000 7.17
  นายสมกิจ        ธนาดำรงศักดิ์ 96,174,300 6.36
  น.ส.มาลีรัตน์     ธนาดำรงศักดิ์ 59,298,200 3.92
  น.ส.ธัญพิชชา    ธนาดำรงศักดิ์ 43,621,578 2.88
  น.ส.กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ 43,621,578 2.88
  นางลาวัลย์       ธนาดำรงศักดิ์ 36,611,150 2.42
  นายแสงเจริญ    ธนาดำรงศักดิ์ 27,472,150 1.82
  นายอภิสิทธิ์      ธนาดำรงศักดิ์ 27,115,000 1.79
  นายอภิรัตน์     ธนาดำรงศักดิ์ 21,986,700 1.45
  นายแสงชัย     ธนาดำรงศักดิ์ 13,621,150 0.90
  นางแสงทวี ธนาดำรงศักดิ์ 10,665,000 0.70
2 นางรวีวรรณ     ม้าทอง 87,183,000 5.76
3 นายสุรพล        ปิยะธีรธิติวรกุล 53,200,000 3.52
4 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 40,000,000 2.64
5 นางมาลี          จงสุวณิชย์ 14,248,400 0.94
6
นายนพพล      ม่วงศิริ 10,317,550 0.68
7 น.ส.อาภรณ์      เสนีย์ประกรณ์ไกร 10,000,000 0.66
8 นายกิตติพจน์   จงสุวณิชย์ 8,901,200 0.59
9 นายพิสิษฏ์       พิพัฒน์วิไลกุล 8,700,000 0.58
10 น.ส.ฉัตรนภา    เตตานนทร์สกุล 8,398,200 0.56
11 น.ส.จิรนันท์      อารีย์มิตร 7,822,250 0.52
12 น.ส.พัฐสุดา      ว่องเวศน์ 7,632,275 0.50
13 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,277,623 0.48
14 น.ส.วิภาดา เอื้อสุขเจริญชัย 6,823,775 0.45
  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 185,746,834 12.66
  รวม 1,513,029,934 100.00

3. การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

 ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

  ชื่อกรรมการ/คู่สมรส ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1 นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์ 415,616,844 415,616,844 415,616,844 ไม่เปลี่ยนแปลง
2 นายสมกิจ  ธนาดำรงศักดิ์ 95,460,000 95,460,000 96,174,300 +714,300.00
3 นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ 108,460,000 108,460,000 108,460,000 ไม่เปลี่ยนแปลง
4 นางรวีวรรณ ม้าทอง 87,183,000 87,183,000 87,183,000 ไม่เปลี่ยนแปลง
5 นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ 27,115,000 27,115,000 27,472,150 +357,150
6 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ (คู่สมรส) 778,500 778,500 778,500 ไม่เปลี่ยนแปลง
7 นายอนันต์  เกตุพิทยา ไม่เปลี่ยนแปลง
8 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ไม่เปลี่ยนแปลง
9 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ไม่เปลี่ยนแปลง
10 นายอนันตชัย ยูรประถม ไม่เปลี่ยนแปลง
11 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ ไม่เปลี่ยนแปลง

 

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า