ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ FPI
เลขทะเบียนบริษัทฯ บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ชุบโครเมียม, พ่นสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน 11/22 หมู่ 20  ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา 99/10 หมู่ 20  ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77
โทรสาร 0-2993-0602
Web Site http://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน 378,695,541.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท คุณสรายุทธ์  อุยบวน
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108
อีเมล์ sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์ 1.   คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200  อีเมลล์ ir@fpi.co.th
2.   คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th
3.   คุณสรายุทธ์  อุยบวน
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108  อีเมลล์ ir@fpi.co.th

บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน S/N KM 7 1/2  PANAMERICANA, SECTOR SAMANGA, UNAMUNCHO, AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
ทุนจดทะเบียน  500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ชื่อบริษัท FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน 25/31, East Patel Nagar, New Delhi 110008 in the State of NCT of Delhi
ทุนจดทะเบียน 320,000,000 อินเดียรูปี

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 11/22 หมู่ 20  ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน 581,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2009-9000
ทุนจดทะเบียน 0-2009-9991
เว็ปไซด์ www.set.or.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2264-9090
ทุนจดทะเบียน 0-2264-0789-90
เว็ปไซด์ www.ey.com

ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2233-0055, 0-2233-0068
ทุนจดทะเบียน 0-2236-6681
เว็ปไซด์ www.dejudomlaw.com

 5,099 total views,  1 views today