ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ FPI
เลขทะเบียนบริษัทฯ บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ชุบโครเมียม, พ่นสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน 11/22 หมู่ 20  ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา 99/10 หมู่ 20  ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77
โทรสาร 0-2993-0602
Web Site https://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน 378,695,541.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท คุณสรายุทธ์  อุยบวน
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108
อีเมล์ sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์ 1.   คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200  อีเมลล์ ir@fpi.co.th
2.   คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th
3.   คุณสรายุทธ์  อุยบวน
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108  อีเมลล์ ir@fpi.co.th
4. นายวัชระ วีระปรศุ
โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ ir@fpi.co.th

บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน S/N KM 7 1/2  PANAMERICANA, SECTOR SAMANGA, UNAMUNCHO, AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
ทุนจดทะเบียน  500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ชื่อบริษัท FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
ประเภทธุรกิจ ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน 25/31, East Patel Nagar, New Delhi 110008 in the State of NCT of Delhi
ทุนจดทะเบียน 315,757,249 อินเดียรูปี

 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2009-9000
ทุนจดทะเบียน 0-2009-9991
เว็ปไซด์ www.set.or.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ที่ตั้ง 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ห้องเลขที่ เอส1101,เอส1102 ชั้น 11 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2205-8222
ทุนจดทะเบียน 0-2654-3339
เว็ปไซด์ www.grantthornton.co.th

ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2233-0055, 0-2233-0068
ทุนจดทะเบียน 0-2236-6681
เว็ปไซด์ www.dejudomlaw.com

 6,530 total views,  7 views today