โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทร่วม / บริษัทย่อย

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
Fortune-Parts Industry Ecuador CIA,LTDA.    45
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED 100

 1,371 total views,  2 views today