บริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก | Plastic Injection Molding Service

บริการฉีดขั้นรูปพลาสติก

บริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Plastic Injection Molding Service

FPI เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งมอบให้กับ
ลูกค้า 0EM และ REM โดยมีการส่งออกไปขายต่างประเทศมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

เราให้ บริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ตั้งแต่คลิปขนาดเล็ก จนถึง พาเลทและกันชนขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องฉีด ขนาดตั้งแต่
100 – 2,600 Tons  สามารถฉีดพลาสติกได้หลายเกรด เช่น PP, PE, ABS, PC-ABS, PA, PPS, POM, PMMA เป็นต้น

ทำไมถึงเลือกบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Our Expertise in Plastic Injection Molding Service

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
เรามีกระบวนการผลิต แบบครบวงจร
เราสามารถผลิต และส่งมอบ ทั้งงาน OEM และ REM ให้กับลูกค้า
คุณภาพสินค้า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Injection Molding Process

การอบเม็ดพลาสติก Preheating

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก Injection Molding

การตรวจสอบ Inspection

ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ