สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ :

  • สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • และบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ลงพื้นที่ที่ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” เพื่อแจกจ่ายสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) ให้ผู้ป่วยมะเร็งในโครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

การลงพื้นที่บ่ายวันนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 13 และเป็น “ครั้งสุดท้าย” ก่อนปิดโครงการโดยสมบูรณ์