ขอเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

เรื่อง ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

 1. บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. เวลาการเข้าเยี่ยมชม แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ
  • ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 17.00 น.
 3. จำนวนในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานต้องมีจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน และไม่เกิน 50 ท่าน
 4. หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่ขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา หน่ายงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการดูงานเกี่ยวกับ งานผลิต ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางด้านพลังงาน หากนอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว ต้องผ่านดุลยพินิจของรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการก่อน
 5. ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
  1. ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่เข้าเยี่ยมชม
  2. ระบุรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อหน่วยงานหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่จะเข้าศึกษาดูงาน พร้อมตำแหน่ง
   • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
   • ระบุวันและเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานอย่างชัดเจน
   • วัตถุประสงค์ สิ่งที่หวังว่าจะได้จากการเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
   • ระบุหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานให้ชัดเจน
   • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การขอเข้าเยี่ยมชม /ศึกษาดูงาน ของบริษัทฯได้ที่ ใต้ประกาศนี้
 6. ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานทำการจองขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานในวันและเวลาเดียวกัน ทางบริษัทฯ จะให้สิทธิกับหน่วยงานที่ดำเนินการยื่นเรื่องก่อนเป็นหน่วยงานแรก
 7. การจองเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจะสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อประสานตอบรับกลับไปยังหน่วยงานของท่านแล้ว
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา พื้นที่การเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 9. กรณีที่หน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจากทางบริษัทฯ แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน โปรดติดต่อประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.02-993-4970 ต่อ 110 หรือ 199 ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิม แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 10. กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่แจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานในส่วนไลน์การผลิต ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือหรือกล้องถ่ายรูปในการบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด
 11. หน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในวันและเวลาทำการ
  • Tel. 02-993-4970 ต่อ 110 หรือ 199
  • E-mail : training@fpiautoparts.com

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562


เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

 1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น และไม่ใส่รองเท้าแตะ)
 2. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงงาน
 3. ห้ามนำสิ่งของมึนเมาและสิ่งแสพติดเข้ามาเสพภายในบริเวณโรงงาน
 4. ห้ามนำอาหารมารับประทานอาหารภายในบริเวณโรงงาน
 5. ผู้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน จะต้องปฏิบัติตามป้ายประกาศห้ามและป้ายประกาศเตือนที่ติดประกาศไว้ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือวิทยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงาน
 6. ให้จอดรถในจุดที่กำหนดให้เป็นจุดจอด และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้ว
 7. การทิ้งขยะ ให้ทิ้งตามจุดที่กำหนดและแยกประเภทของขยะเพื่อง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในโรงงาน
 8. ห้ามพกพาอาวุธต่างๆ เข้ามาภายในพื้นที่โรงงาน
 9. ห้ามส่งเสียงดัง หยอกล้อ คุยเล่นเสียงดังขณะเดินชมพื้นที่ในโรงงาน
 10. ห้ามสัมผัสเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 11. ห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพ ทำการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
 12. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 13. ต้องติดบัตร “ผู้มาติดต่อ” ให้เห็นชัดเจนทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณโรงงาน
 14. ให้เดินภายในโรงงานเป็นกลุ่ม ห้ามเดินแยกจากกลุ่มเป็นการส่วนตัว (หากมีความจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า