สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน “SET Social Impact Gym 2018”

กิจกรรม Pitching และออกบูธนิทรรศการพบนักลงทุนของ Social Enterprise (SE) จำนวน 19 บริษัท ที่ผ่านการฝึกฝนและอบรมโดยคณะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย