ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 22เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค  ห้องเทพลีลา บอลรูม (ชั้น 6)  เลขที่ 474 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

 

Title
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021
ประชุมผู้ถือหุ้น 29/03/2021

     

     

     1,692 total views,  1 views today