ประเทศไทยเป็นประเทศเเรกที่มีศักยภาพในการประเมินwater footprint ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดย

  1. FPI เป็น1 ใน15 อุตสาหกรรมนำร่องของประเทศไทยที่รับรอง Water Footprint ตาม ISO 14046
  2. FPI เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ได้จัดทำข้อกำหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ (PCRs) สำหรับให้บริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆทำตาม
  3. FPI และ CP ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงงานต้นแบบจาก 15 บริษัทในการขึ้นเสวนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Water Footprint