จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างเสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ

 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติสากล และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 5. การควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน/ บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/ การเงิน
 6. การรับและการให้ของขวัญ/ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 7. การจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
 10. จรรยาบรรณของพนักงาน
 11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
 12. การรับแจ้งเหตุ/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ คู่แข่งทางการค้า/ เจ้าหนี้)

 

 

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า