CHEMICAL PROCESS ENGINEER

แผนก  ชุบ   ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. บริหารจัดการห้องทดสอบ และตรวจสอบสารเคมี ให้มีการทดสอบ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และมีความแม่นยำในการแจ้งปัญหา การเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่ถูกต้องชัดเจน
 2. การบริหารจัดการเตรียมสารเคมี การตรวจวัดตามความถี่ การควบคุมในกระบวนการผลิตทางเคมีให้บรรลุผล
 3. จัดทำแผนควบคุมการผลิต (Control Plan) ของ Line ชุบ
  • แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
  • ขั้นตอนการทำงาน (WI)
  • ผลการศึกษาขีดความสามารถกระบวนการ (Cpk)
  • การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านกระบวนการและผลกระทบ (PFMEA)
 4. การสืบค้นหาสาเหตุข้อผิดพลาด หรือสิ่งบกพร่องในกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต และฝ่ายเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ
 5. การสนับสนุนการทดสอบ ตรวจสอบ สินค้าวัตถุดิบ New Products ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ฝึกอบรม ประเมินพนักงานใต้บังคับบัญชา ร่วมกับฝ่าย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา
 8. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทและตอบสนองนโยบายของบริษัท
 9. ทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
 10. หาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการชุบ
 11. เข้าร่วมในการ Trial New Model ที่ผ่านกระบวนการชุบ

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. จัดหาสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการชุบ ห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 2. ควบคุมการวิเคราะห์ค่าสารเคมีในแต่ละบ่อให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
 3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานดังนี้
  • แผนควบคุมการผลิต (Control Plan) ของ Line ชุบ
  • ขั้นตอนการทำงาน (WI)
  • แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
  • ผลการศึกษาขีดความสามารถกระบวนการ (Cpk)
  • ผลการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านกระบวนการและผลกระทบ (PFMEA)และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง ที่ถูกต้องเพียงพอหรือไม่และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
  • จัดทำ Monthly Capacity Report แผนกชุบ
  • จัดทำ Energy Report แผนกชุบ
  • จัดทำ Productivity daily Report รายงานผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทุกวัน
 4. ทำแผนงานและการปฏิบัติผลของการวิเคราะห์ผลกระทบข้อบกพร่อง (Action Plan) ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน ให้มีการนำผลมาปรับปรุง แก้ ไขมาตรฐานให้สามารถยกระดับของการปรับปรุงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ Process Improvement
 5. ให้คำปรึกษา และร่วมกิจกรรม กับพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีความรู้เรื่องการบริหาร การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนขบวนการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคมี , วิทยาศาสตร์เคมี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (คุณศรายุทธ)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า